Logo Sorsele Webbportal
VÄLKOMMEN TILL SORSELE/SUORSSÁ
Foto: vardemokrati.se

Demokrativecka i Sorsele 20-26 september

Evenemang › Generellt, Invånare

I år är det 100 år sedan både män och kvinnor fick rösta i val till riksdagen. Regeringen genomför "Demokratin 100år - samling för en stark demokrati"" för att säkerställa en levande och uthållig demokrati för framtiden. Målet är att genom medborgardialoger ge möjlighet att vara med och tycka till. 

Medborgardialoger med kommunalråd och kommunchef

  • Gargnäs tisdagen den 21 september kl. 18.30-20.30 vid Ica Gargnäs
  • Blattnicksele torsdagen den 23 september kl. 15.00-17.00 på Biffen
  • Ammarnäs fredagen den 24 september kl. 09.00-14.00 vid Ammarnäs Livs

Kommunens hemsida och Facebooksida visar fem olika korta filmer med foton, skriftlig
och muntlig information om vem som bestämmer i en kommun. Publiceras klockan 08:00
varje dag under veckan.
ARR: KANSLIENHETEN

Utställningen ”Demokratin 100” år vid Sorsele Bibliotek, Gargnäs och Ammarnäs
under bibliotekens ordinarie öppettider.
ARR: FRITID- OCH KULTURENHETEN

Julla Majja tisdagen kl.10.00-13.00 - Närvarande av samisk kulturbussen Julla májja är flyttad och deltar under tisdagen kl. 10.00-13.00 utanför Sorsele Kommunhus vid Utveckling. Julla Májja är ett samarbetsprojekt mellan V8-biblioteken i Västerbottens inland. I kulturbussen kan du bl.a. ta del av samisk kultur, litteratur, media och musik. Ylva Holmberg från Sametingets demokratiuppdrag delar även ut magasinet ”Ung och delaktig – en skrift om demokrati från Sametinget för unga samer”.
ARR: JULLA MÁJJA, SAMETINGETS DEMOKRATIUPPDRAG

 

TISDAG 21 SEPT

10:00-13:00 ÖPPET HUS PÅ SORSELE UTVECKLING
Träffa de som jobbar med föreningar, företag, inflyttning, kommunikation, marknadsföring, samiskt förvaltningsområde och Kultur och Fritid. Julla májja närvarar enligt information ovan.
PLATS: Burevägen 3

13:00 – 15:00 GOD OCH NÄRA VÅRD
Nu kan du träffa Roland Bång, projektledare för modellområde Södra Lappland. Region, kommuner m fl. testar arbetssätt för omställningen av hälso- och sjukvårdssystemet
mot en god och nära vård.
KOMMUNENS LEDNINGSGRUPP PÅ PLATS
PLATS: Kulturhuset i Sorsele

ONSDAG 22 SEPT 20:00 INLANDSAKTIVISTERNA LIVE PÅ INSTAGRAM

Möt fyra kvinnor som lever och verkar i Malå och Norsjö. De finns på Instagram och Facebook, där de lyfter vad som är bra med att leva och bo i inlandet, samt belysa den problematik som blir när staten drar ner på servicen. Så här ser du livesändningen:
Gå in på Instagramkontot ” Inlandsaktivisterna”.
Klicka på den runda profilbilden som får en pil när livesändningen är igång.

TORSDAG 23 SEPT

14:00 – 16:00 MEDBORGARDIALOG SORSELE
POLISMYNDIGHETEN
PLATS: Torgplats vid ICA

18:00 – 20:00 GRANSKNINGSSAMRÅD
gällande Detaljplan delar av Ammarnäs 1:1 och Ammarnäs 1:2.
PLATS: Digitalt via Teams
ANMÄLAN TILL: miljo.by
gg@sorsele.se senast 22 sept för att få länk till mötet.

 

Utöver dessa offentliga arrangemang så händer även detta under veckan:

Dialog med olika företag om demokrati.
KOMMUNALRÅD & KOMMUNCHEF

Barnen på förskolorna kommer att ges kunskap om sina rättigheter genom samtal i samlingar,
böcker, bilder och filmer.
ARR: FÖRSKOLORNA I KOMMUNEN

Biosfärsområde Vindelälven Juhttátahkka samtalar med Elevrådet med temat Hållbar
utveckling och demokrati. Kommunchef & Kommunalrådhar dialog med Elevrådet. Demokrativerkstad i klassrummen under tisdag, onsdag och torsdag för år 7, 8 och 9.
ARR: VINDELÄLVSSKOLAN