Till innehåll på sidan
Till innehåll på sidan

​Buss efter Vindelälven - Region Västerbotten undersöker möjligheterna

Region Västerbotten har skissat på ett busskoncept, Vindelälvsbussen, mellan Umeå och Ammarnäs längs väg 363. I samarbete med Designhögskolan vid Umeå universitet och designbyrån InUse har en förstudie genomförts. Den är nu klar och föreslår en två- till treårig försöksperiod.

 

– Vindelälvsbussen ska vara något att längta till, säger Bianca Byring, projektledare och kollektivtrafikstrateg, Region Västerbotten. Kanske en upptakt inför helgresan eller en avkopplande avrundning på arbetsveckan.

Tanken är att förenkla och förbättra resandet i Vindelälvsdalen för dem som reser utan bil. Mycket kraft har lagts på att förstå vad människor helst vill kunna göra ombord och vad som krävs av busslinjen för att locka resenärer till hållbart resande i stråket. Många resenärer, föreningar, politiker och tjänstemän har deltagit i diskussioner och intervjuer under förstudien. I en så kallad tjänstedesignprocess skapades olika uppslag till lösningar. Förslagen stämdes av flera gånger och förbättrades.

– Ombord ska det vara ungefär som på ett tåg, berättar Bianca Byring. Man ska kunna boka plats på förhand, ha tillgång till kaffe, stabilt trådlöst nät och en fräsch toalett. Vi vill också underlätta med matkasse och transportlösningar när man väl är framme.

De visioner som finns för Vindelälvsdalen har också varit ett viktigt underlag.

– Vindelälven-Juhtatdahka är ett så kallat biosfärområde och det är skäl nog att arbeta för hållbara resmöjligheter i stråket. Hållbar turism är något vi fokuserat på i många år, säger Annika Sandström, regionturismschef.

Vindelälvsbussen ska även passa för invånare och godskunder så att den får en god beläggning. Invånare i Vindelälvsdalen ska kunna resa bekvämt, säkert och hållbart till arbete, service och fritidsaktiviteter. Matproducenter, matställen och livsmedelsaffärer ska kunna skicka och ta emot mat i en säker kylkedja.

Förstudien, som har namnet MOBEVI, finansierades av Trafikverket, Tillväxtverket och Region Västerbotten. Arbetet går nu vidare med att undersöka möjligheterna till egen och extern finansiering för försöksperioden.

Se filmen som beskriver konceptet, designstudenternas arbeten med mera, på förstudiens hemsida.