Till innehåll på sidan
Till innehåll på sidan

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi strävar efter att portal.sorsele.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder.

Tillgänglighet

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se vilka delar som inte är det under rubriken Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet.

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontaktar Sorsele kommun via e-post: kommun@sorsele.se.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan:

Det finns inbäddade filmer och videoklipp som inte är textade eller syntolkade. Vi arbetar med att åtgärda detta.

Det kan förekomma redaktionella brister i tillgänglighet, till exempel rubriknivåer, avsaknad av alternativtexter på bilder samt bristande länktexter. Vi arbetar med att åtgärda detta.

För åberopande av oskäligt betungande anpassningar, se här.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning, intern testning, av webbplatsen. Senaste bedömningen gjordes 2024-03-06

Det här utlåtandet kan komma att förändras.