Till innehåll på sidan
Till innehåll på sidan

Näringslivet i kommunen är småskaligt men brett och rymmer företag alltifrån rennäring och kultur till prospektering och högteknologi. Andelen unga och i synnerhet kvinnliga företagare är jämförelsevis hög.

Din företagsamhet är varmt välkommen!

Ett starkt näringsliv är viktigt för kommunens utveckling. Här ska du ha goda möjligheter att kunna starta, driva och utveckla ditt företagande!

Sorsele kommun utnämndes till Norrlands bästa företagsklimat 2018 och 2019. Vi ser det som ett tecken på att företagen i kommunen gör ett fantastiskt jobb, och att Sorsele kommun jobbar hårt med att skapa så goda förutsättningar som möjligt för företagen att utvecklas.

Skogs- och jordbruk samt bygg och transport är branscher som ligger högt jämfört med riket. Det gör också kulturella tjänster. 

Besöksnäringen har stor potential och utvecklas positivt tack vare ökad kompetens och samarbete och i takt med att många av de stora natur- och kulturvärdena görs tillgängliga. Runt rennäringen, som är uppbyggd kring samebyarna Ran och Gran, har även ett flertal företag vuxit upp inom turismen och inom vidareförädling av egna produkter. I kommunen finns ett flertal nischade företag, som producerar livsmedel och trävaror med mycket gott renommé både nationellt och internationellt.

Ett utbyggt bredbandsnät via fiber gör att nya marknader och nätverk utvecklas och fler tjänsteföretag kan också drivas på distans. Inom data- och elektronikbranschen förväntas en stark utveckling bland annat tack vare den utbyggnad som skett av det digitala nätet.

Kontakta näringslivsutvecklare

Får kommunen att gå runt Visste du att …

... Sorsele kommun har en hög andel företagare. 20,5 % av befolkningen är egenföretagare.

... Det privata näringslivet står för 60 % av alla jobb i kommunen och 40 % av skatteintäkterna. 

... 31,7 % av företagsledarna i kommunen är kvinnor. 

Etablera ditt företag i Sorsele kommun

Vi jobbar ständigt för att utveckla Sorsele som en attraktiv plats för företag och nyetableringar. Vi är många som jobbar med företagsfrågor på olika sätt i kommunen, allt från rådgivning, utbildningar till markfrågor.

Vi har bra kommunikationer med ett bredband i världsklass, en timme till flygplatsen i Arvidsjaur, vi ligger precis vid Europaväg 45 och järnvägen Inlandsbanan går genom vår kommun. Med en liten kommun följer stora fördelar, allt från snabba beslutsvägar till ett näringsliv med hög grad av samverkan. 

Sorsele kommun äger mark och ett antal fastigheter. Har du frågor som gäller försäljning eller köp av fastigheter, utarrendering av kommunens mark eller har du andra frågor som rör detta är du välkommen att kontakta kommunens tekniska kontor.

Module error!

Name: elementEventModule

Object reference not set to an instance of an object.