Logo Sorsele Webbportal
VÄLKOMMEN TILL SORSELE/SUORSSÁ

Om portalen

Den här webbplatsen skapades som en gemensam grund för att knyta samman kommunens medarbetare, medborgare och företagare i Sorsele kommun. Den är till för att berätta om Sorsele, lyfta fram våra byar och den fantastiska plats vi bor på genom en gemensam berättelse: ett livskraftigt Sorsele.

Om webbplatsen

Sorsele kommun står bakom denna webbplats. Maria Broberg är ställföreträdande ansvarig utgivare.

Syftet med webbplatsen

Portalen är ett skyltfönster för vår kommun, byarna och människorna som utgör vår gemensamma plats. Vi utgår ifrån att företag, föreningar och innevånare på bästa sätt kan gestalta hur Sorsele kommun är en attraktiv plats att leva och bo på och verka i. Portalen ger oss möjlighet att marknadsföra platsen och berätta om allt som händer här inom näringsliv, civilsamhället och föreningslivet, om det dagliga livet för varje Sorselebo i en vid bemärkelse - alla de som bor och verkar i kommunen.

Frågor och synpunkter?

Skicka e-post till webmaster@sorsele.se eller ring 0952-140 38.