Logo Sorsele Webbportal
VÄLKOMMEN TILL SORSELE/SUORSSÁ

Om portalen

Den här webbplatsen skapades som en gemensam grund för att knyta samman medarbetare, medborgare och företagare i Sorsele kommun. Den är till för att berätta om Sorsele, lyfta fram våra byar och den fantastiska plats vi bor på genom en gemensam berättelse: ett livskraftigt Sorsele.

Syftet med webbplatsen

Portalen är ett skyltfönster för vår kommun, byarna och människorna som utgör vår gemensamma plats. Den gör oss möjlighet att marknadsföra den och berätta om allt som händer här inom näringsliv, civilsamhället och föreningslivet, om det dagliga livet för varje Sorselebo i en vid bemärkelse - alla de som bor och verkar i kommunen. Webbplatsen ska förstärka känslan av kommunen som en attraktiv plats att bo, leva och verka i och bidra till att öka attraktionskraften och kompetensförsörjningen för Sorsele - och bidra till en stolthet för alla oss som bor här.

Frågor och synpunkter?

Skicka e-post till maria.broberg@sorsele.se eller ring 0952-140 38.