Till innehåll på sidan
Till innehåll på sidan
Bild på en grönsak

Leaderprojektet Nyängen erbjuder odlingslotter

Med det ökade intresset för småbruk ska projektet Nyängen jobba med att ge råd och stöd i dessa frågor, bland mycket annat.

Nyängen är ett Leaderprojekt med syfte att visa på och möjliggöra för intresset att odla olika grödor på den nordligaste breddgraden som Sorsele ligger på. Eva Bromée är anställd som projektledare för att jobba med projektet Nyängen vars mål är att bidra till en förbättrad och mer attraktiv boende- och markmiljö i närområdet genom bland annat ett öppet landskap i anslutning till Sorsele tätort. 

- Det är alltid extra stimulerande med projekt där man med ögat kan följa det arbete som görs säger näringslivsutvecklare Erika Hjukström. 

Nu har man kommit så långt i projektet att de söker personer intresserade av en odlingslott till sommaren. Varje lott är 20X20 meter och hela provodlingsytan är 10 hektar. Att odla på dessa lotter är kostnadfritt. Dessutom bjuder projektet på 5 kg sättpotatis till varje odlare på Nyängen. Varje odlare får självklart sen själv välja vad man vill odla på sin lott.

Är du intresserad av en odlingslott eller har övriga frågor till projektet så kontakta Eva Bromée på epost: info@nyangen.se eller via telefon 070-348 42 24.

Projektet kommer även att samverka med skolan för att öka förståelsen och intresset för odling, renskötsel och jordbruk. 

- Detta är ett viktigt initiativ för att öka intresset för odling. Lokal matproduktion är en prioriterad bransch i kommunens översiktsplan, den skapar arbetstillfällen och bidrar till kommunens attraktivitet säger Erika Hjukström, näringslivsutvecklare på Sorsele kommun.

Vill du läsa mer om projektet kan du besöka Leader Laplands hemsida, där kan du även läsa om olika finansieringsmöjligheter om du som företagare eller förening har en idé som ni vill söka medel för.  Följ gärna projektets Facebooksida Nyängen också så får du uppdaterad information om allt som är på gång!

 

Relaterat