Till innehåll på sidan
Till innehåll på sidan

Människorna som lever och verkar här är vår största tillgång. Det är hos dem kraften och idérikedomen finns och det är i byarna, föreningarna och näringslivet vi hittar navet i utvecklingen av platsen.

Vår största tillgång

Människorna som lever och verkar här är vår största tillgång. Det är hos dem kraften och idérikedomen finns och det är i byarna, föreningarna och näringslivet vi hittar navet i utvecklingen av platsen.

För en liten kommun som Sorsele är innevånarna viktiga. De är avgörande för kommunens överlevnad. 

Sorsele kommun gör sitt bästa för att tillvarata drivkraften i hela kommunen. Vi  verkar för god samhällsservice, satsar på våra byaskolor samt stöttar föreningslivet och civilsamhället.

Sorsele är ju så mycket mer än bara kommunorganisationen och centralorten – i hela kommunen finns det många olika byar av varierande storlek, med sin alldeles egna särart, och ungefär 60 % av kommunens befolkning är bosatt i byar som Gargnäs, Aha, Sandsele, Blattnicksele, Staggträsk, Övre Juktådalen, Ammarnäs, Tväråträsk och Buresjön. 

Tillsammans

Den livskraftiga kommunen som utvecklas! Tillsammans skapar vi tillväxt, hållbarhet och trygghet i en rik och unik natur för alla. 

Det är Sorsele kommuns vision som fastslogs av kommunfullmäktige i slutet av 2023. Ett övergripande mål rör just tillsammans: vi skapar förutsättningar för medarbetare, medborgare, föreningar, företag och övriga aktörer att medskapa Sorsele kommuns utveckling. 

Drivkraften i kommunen

Här möts näringslivet, friluftslivet och kulturen, på ett sätt som gör att vi kan leva, jobba och utvecklas i ett hållbart och unikt samhällsklimat.

Blattnicksele isfestival, Kungsledenrännet i Ammarnäs, Sorsele poesisällskaps skrivande liv över generationsgränserna och Röda Ulven-festivalen i Gargnäs – vad vore vi utan sådana arrangemang och ett sådant engagemang? Byarna, föreningarna, företagen och människorna bakom dem, de är den drivande kraften bakom mötesplatserna samt kultur- och fritidslivet i kommunen.

Här finns det också en tradition av ideellt arbete och många olika föreningar. Kanske för att ska man få något gjort, så ska man göra det själv.

Föreningslivet

Ett urval föreningar i kommunen