Logo Sorsele Webbportal
VÄLKOMMEN TILL SORSELE/SUORSSÁ

Invånare

Utefika på hembygdsgården

Människorna som lever och verkar här är vår största tillgång. Det är hos dem kraften och idérikedomen finns och det är i byarna, föreningarna och näringslivet vi hittar navet i utvecklingen av platsen.

Det finns problem med att prata om "Sorsele". Sorsele är ju så mycket mer än bara kommunorganisationen och centralorten – i hela kommunen finns det många olika byar av varierande storlek, med sin alldeles egna särart, och ungefär 60 % av kommunens befolkning är bosatt i byar som Gargnäs, Aha, Sandsele, Blattnicksele, Staggträsk, Övre Juktådalen och Tväråträsk.

Blattnicksele isfestival, Kungsledenrännet i Ammarnäs, Sorsele poesisällskaps skrivande liv över generationsgränserna och Röda Ulven-festivalen i Gargnäs – vad vore vi utan sådana arrangemang och ett sådant engagemang? Byarna, föreningarna, företagen och människorna bakom dem, de är den drivande kraften bakom mötesplatserna samt kultur- och fritidslivet i kommunen.

Här finns det också en tradition av föreningsarbete och många olika föreningar. Kanske för att ska man få något gjort, så ska man göra det själv.