Till innehåll på sidan
Till innehåll på sidan
Johanna stöttar ett barn som står i brygga.
Johanna Johannson. Foto: privat.

Ny förening vill vara möjliggörare för barn och unga

Att det finns många föreningar i Sorsele är ingen överdrift. Här får barn, unga och vuxna utlopp för sina intressen i allt från poesi och musik till jakt, skoter och en lång rad idrottsaktiviteter. Detta till trots har ännu en förening sett dagens ljus – Sorsele ungdoms- och idrottsförening!

 

Att en förening har funnits ”i alla tider” är ingen garanti för att den alltid ska fortsätta att finnas i samma kostym och skepnad. Det fick styrelsen i Sorsele IF erfara under andra halvan av 2010-talet. Det var svårt att rekrytera ledare och att skapa engagemang för att ta hand om såväl klubbhus som fotbollsplanen. En grupp unga föräldrar och ledare valde dessutom 2017 att starta en ny förening, Sorsele ungdomsförening. Skulle detta bli slutet för den anrika föreningen som såg dagens ljus redan 1927? Under en tid såg det ut så.  

Men som så många gånger förr är nöden uppfinningarnas moder, och så även denna gång. Några veteraner som själva är fostrade i Sorsele IF:s anda satte sig ned kring ett bord och började fundera.

– Det fanns helt klart ett behov av föryngring i klubben, på flera plan, berättar Matz Jonsson som var en av veteranerna runt bordet.

– Här satt vi i Sorsele IF med lång erfarenhet av administrativt föreningsarbete men utan ledare, och i Sorsele ungdomsförening fanns ledare men med liten tid att lägga på formalia och styrelsearbete. Skulle det inte gå att göra något bra av det? Så resonerade vi, fortsätter Matz.

Sagt och gjort. Föreningarna möttes för att diskutera möjligheter och hinder. Under ett års tid pågick samtalen och Matz sticker inte under stol med att det har varit meningsskiljaktigheter under resans gång men att alla har velat väl och varit lösningsorienterade.

– Sorseleborna är kloka och förståndiga! Vi är en så pass liten kommun att vi måste kunna äta vid samma bord och koka mat i samma gryta. Föreningslivet är ju jätteviktigt på en liten ort, inte minst för att skapa social samvaro.

Samtalen resulterade i att båda föreningarna såg fördelarna med att gå ihop och sedan april 2021 drivs verksamheten under det nya namnet Sorsele ungdoms- och idrottsförening. Idag har föreningen över 100 aktiva unga och en stark organisation.

Johanna Johansson är en av den nya föreningens viktiga ledare och hon är glad över sammanslagningen.

– Vi har en bättre organisation nu och en bra styrelse. Just nu kan vi erbjuda fotboll och gymnastik. Armbrytningsklubben kommer nog att gå in i SUIF också, och varför inte fler framöver? Det är svårt att hitta personer till styrelser så att organisera verksamheten i sektioner under en stor och väl fungerande förening, tror jag mycket på. På så vis blir vi starkare och mer effektiva i till exempel planering och samverkan, och vi ledare kan ägna oss mer åt idrotten och mindre åt styrelsearbetet.

Rörelse skapar glädje

Just gymnastik har visat sig vara en riktig hit. Johanna berättar att platserna snabbt blir fyllda när anmälningen öppnar inför varje termin. Just nu erbjuds familjegympa där både barn och vuxna har gymnastik tillsammans, en småbarnsgrupp som går under namnet gympakul och flera grupper för åldrarna 6 till 14 år.

Johanna är själv sjukgymnast och har lett gruppträning under många år och vill slå ett slag för just gymnastikens fördelar.

– Inom gymnastiken tränar vi basfärdigheter och rörlighet på ett lekfullt sätt. Vi slår kullerbyttor, hoppar och studsar. Det är perfekt träning för killar och tjejer, inte minst för att få styrka och smidighet som är gynnsamt inom andra idrotter. Hopp och volter vill många kunna göra med snowboard eller slalom och då behöver du ha god kroppskontroll.

Johanna skulle vilja få ännu fler barn i rörelse. Hon menar att det både skapar en meningsfull fritid och ger goda hälsoeffekter. För att nå dem som ännu inte har hittat till idrotten så behöver föreningen jobba på nya sätt, resonerar hon.

– Vi skulle kunna bli bättre på prova-på-verksamhet till exempel, och att skapa fler möjligheter att upptäcka glädjen i att röra sig. Det bidrar också till inkludering. Den som inte är intresserad från början kan bli nyfiken och känna ”jag vill också vara med!”. Men för att kunna erbjuda ett bra utbud behöver vi ännu fler ledare och engagerade föräldrar.

Johanna betonar också en fördel med att bo på en mindre ort när det gäller tillgänglighet.

– Många barn kan själva ta sig till och från idrottshallen eller fotbollsplanen utan att behöva skjuts från föräldrar. I en storstad kan ju träningen börja klockan 16 och ska barnen hinna äta innan och kanske få skjuts, så kan det krävas mycket logistik för att överhuvudtaget få ihop det. Här är närheten och tryggheten en fantastisk möjlighet!

Möjliggörare

Även om Johanna Johansson och Matz Jonsson tillhör två olika generationer med olika idrottsbakgrunder, så delar de målbild för framtiden. De ser – nästan – bara möjligheter.

– Vi vill kunna möta efterfrågan och behoven, säger Matz. Nu har det väckts frågor om discgolf och boule till exempel. Vi vill vara med och göra drömmar till verklighet för sorseleborna!

Om fem år tror Johanna att sektionerna är etablerade och hoppas att fler barn finns med i verksamheten. Hon betonar också vikten av att behålla ungdomarna högre upp i åldrarna, så att de inte slutar idrotta.

Själv hittar hon drivkraften i att se barnen växa med sina nya färdigheter.

– Att vara ledare innebär att få så mycket tillbaka från barnen. Att se dem lyckas, och deras egen glädje i det, är fantastiskt!