Till innehåll på sidan
Till innehåll på sidan

Sorsele bästa näringslivskommun i Västerbotten

I årets upplaga av Bästa Tillväxt, som utses av kreditupplysningsföretaget Syna, toppar Sorsele i Västerbottens län. Dessutom i tuffast tänkbara konkurrens. På andra och tredje plats återfinns Vännäs respektive Vilhelmina kommuner.

Bästa Tillväxt, som premierar en bred och stabil tillväxt i det lokala näringslivet, är ett av Sveriges mest prestigefulla priser. Det delas sedan 2007 årligen ut av kreditupplysningsföretaget Syna.

Utmärkelsen går till den kommun i varje län i Sverige som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst under året baserat på företagens senast inlämnade årsredovisningar, berättar Karl Stjerna, VD på Syna.

På så sätt skapas ett tillväxtindex som gör att kommunerna i ett län kan jämföras med varandra och hur utvecklingen sett ut över tid.

Bästa Tillväxt bygger följaktligen på konkreta fakta till skillnad från andra undersökningar som ofta utgår från personliga åsikter. Att Sorsele toppar i Västerbottens län är extra roligt eftersom det visar att en liten kommun i Norrlands inland har en stark företagaranda och att man kan uppnå mycket nr man samarbetar, fortsätter han.

– Trots att många företag haft det kämpigt i spåren av Coronapandemin, oro i vår omvärld och en tilltagande lågkonjunktur pekar Bästa Tillväxt på att det finns många livskraftiga företag och kommuner, men också på att det finns en betydande framtidstro och tillväxtpotential inom stora delar av näringslivet, inte minst bland Sveriges många småföretagare, som utgör ryggraden i näringslivet.

Bästa Tillväxt understryker att man med hårt arbete och målmedvetenhet kan skapa förändring. Vi menar också att en kommun blir stabilare om det finns en bred tillväxt snarare än om enstaka företag växer mycket. Bästa Tillväxt är en viktig mätning eftersom den visar på just detta, understryker Karl Stjerna.

Erika Hjukström är chef för kommunens Utvecklingsverksamhet sedan 2021 och därmed också ansvarig för näringslivsfrågorna i Sorsele. Under senare år kan hon konstatera att det händer saker och att utmärkelsen Bästa Tillväxt är ett tydligt bevis på detta.

Vi har ett brett näringsliv med många små företag där de största har runt 30 anställda men alla företag oavsett bransch och storlek är viktig för Sorsele kommun. En viktig gren är industrin med bland annat tillverkning av golv och småhus. Sedan är besöksnäringen oerhört betydelsefull för oss, också det en näring som växer i kommunen, berättar hon. 

– Sedan får vi inte heller glömma bort rennäringen som är viktig.

Trots några bekymmersamma år med Coronapandemi och nu en annalkande lågkonjunktur, som alla pratar om, finns det en stark framtidstro i kommunen. 

– Vi ser att våra företag fortsätter investera i nya industrilokaler, boenden och stugbyar för att vara beredda så snart det vänder, fortsätter hon. Investeringarna skapar också ringar på vattnet. Efterfrågan på skickliga yrkeshantverkare är stor, avslutar Erika Hjukström.