Till innehåll på sidan
Till innehåll på sidan
Hjärta av skogsris

Psykisk hälsa för barn och unga i Västerbotten

Västerbottens musik- och kulturskolor ingår i Kulturskolerådets nya utvecklingsprojekt som ska ge fler barn och unga bättre uppväxtvillkor genom att förebygga psykisk ohälsa med kultur som resurs. Projektarbetet bedrivs i samarbete mellan musik- och kulturskolorna i Västerbotten, Södermanland och Östergötland som ett treårigt projekt och finansieras av Arvsfonden.

I satsningen får musik- och kulturskolorna i cirka 30 kommuner pröva nya metoder och arbetssätt så som kultur på recept eller genom andra hälsofrämjande kulturaktiviteter. Tack vare erfarenhetsutbyten och samarbete med exempelvis elevhälsan, föreningar och andra institutioner ska musik- och kulturskolorna bli en bättre främjande och förebyggande aktör för att minska psykiska ohälsa bland unga.

Deltagande kommuner kommer även att mötas digitalt för att ta del av varandras erfarenheter för att nya arbetssätt och metoder ska kunna testas och tas fram. Kulturskolerådet ansvarar för nationell spridning av erfarenheter och metoder till övriga kommuner samt till det civila samhället.

”Unga med psykisk ohälsa är ett växande problem och vi är väldigt glada över att musik- och kulturskolorna nu får möjlighet att arbeta med nyskapande metoder för att bli en tydligare resurs i arbetet för ungas hälsa i Västerbotten” säger Christer Olofsson, Skellefteå Kulturskola, som är regional koordinator och kontaktperson för projektet. ”Inledningsvis kommer vi att inventera pågående arbete och knyta kontakter med olika verksamheter och förhoppningen är att bygga upp en långsiktig struktur”.

Västerbottens musik- och kulturskolor