Till innehåll på sidan
Till innehåll på sidan
Kommunchef Mats Engman delar ut en check till Oscar Öjeryd.
Kommunchef Mats Engman delar ut pris till Sorsele Buss och Taxi.

Sorselegalan 2022

För första gången sedan 2019 öppnades dörren till Sorselegalan, en kväll då företag och föreningar i kommunen prisades för sina insatser. Ett hundratal gäster deltog vid middagen och galainslagen på Sorsele River Hotel, och fler anslöt till eftersläppet senare under kvällen.

Under kvällen kunde gästerna titta på Vindelälvsskolans utställning kring Ung Företagsamhet, med bland annat uppfinningar, hantverk och konstprojekt. Sorsele United stod också för ett föreningquiz som vanns med imponerande alla rätt av Lorentz Halvardsson.

Två personer står och tittar på en utställningsvägg

I stället för de traditionella företagspriserna valde Sorsele kommun att dela ut pris med hänsyn till den coronapandemi som drabbat företag i kommunen hårt. Det resulterade i priserna Årets satsning och Årets omställning och priserna delades ut av kommunchef Mats Engman och KSO Kjell Öjeryd.

Nya produkter och tjänster, nya försäljningsvägar och nya sätt att marknadsföra sig var kriterierna för Årets omställning, som tilldelades Anders Skum Fjällvilt AB. Nomineringen löd:

När restaurangbranschen i praktiken tvingades stänga drabbades livsmedelsbranschen hårt. Anders Skum Fjällvilt AB tvingades därigenom ställa om verksamheten, rikta sig mot privatkunder och nya försäljningsvägar för att nå dem. Två slitiga år med närvaro på marknader i och utanför länet och transportutmaningar har lönat sig. Anders Skum Fjällvilts kvalitetsprodukter är numera bekant för privatpersoner långt utanför Sorsele kommun.

Representanter från Sorsele Buss och Taxi AB.

Större investeringar, ökat antal anställda eller ökad försäljning var kriterierna för priset Årets satsning. Priset tilldelades Sorsele Buss och Taxi AB med motiveringen:

Coronakrisen drabbade bussbranschen hårt med påverkade arbetsvillkor, hårda restriktioner och minskat resande. Sorsele Buss och Taxi AB är ett av de företag som har valt att satsa sig ur pandemin och har genom sin investering på garage och verkstad gett företaget fler ben att stå på och bättre förutsättningar att bedriva verksamheten, i en kris och utanför.

Båda företagen fick förutom äran en prissumma på 2000 kronor, ett diplom och blommor.

Sorsele United delade ut Föreningspriset 2021 till Sorsele Ungdoms- och idrottsförening med motiveringen: Sorsele Ungdoms- och idrottsförening, SUIF, bildades i mars 2021 genom en sammanslagning av Sorsele Idrottsförening och Sorsele Ungdomsförening, en lärandeprocess och en milstolpe i utvecklingen av Sorseles föreningsliv. Den nybildade föreningen utvecklade under året ungdomsfotbollen, och nysatnsningen på gymnastik blev en framgång som lockade många barn och ungdomar. Planeringen inleddes för digital armbrytning och kampsport, och satsningen på spontanidrott blev uppskattad. Föreningen bidrar med sitt engagemang och aktiviteter till barn och ungdomars rörelserikedom och idrottsintress och stärker bilden av Sorsele som en aktiv och attraktiv kommun.

– Vi gör det här tillsammans, sade SUIF:s representant Johanna Johansson i sitt tacktal.

Utvecklingschef Erika Hjukström summerar kvällen som en med god stämning och högt i tak.

– Det är väldigt trevligt att kunna samlas på det här sättet, medborgare, föreningsaktiva och företagare. På sätt och vis känns också detta som ett slags bokslut för coronapandemin som drabbat både företagen och föreningarna, att vi nu kan sikta mot framtiden.

– Till nästa gala får vi arbeta mer på att få alla medborgare att känna sig välkomna på festen. Det är trots allt en gala som ska fira den anda som finns i kommunen, som alla som vill ska kunna delta på!