Till innehåll på sidan
Till innehåll på sidan

Med en tillbakablick på året som gått kan Magnus Norlund, chef för Sorseledörrens verksamhet i Sorsele, konstatera att den utveckling och satsningar som gjorts under året gett resultat och att den positiva trenden för bolaget fortsatt trots rådande världsläge med lågkonjunktur och krig i Ukraina. Sorseledörren blev även ett av de tolv företagen i Sorsele som fick utmärkelsen av SYNA där bolaget uppfyllde de tre kriterierna; nyanställt, ökat sin omsättning och gått med vinst under 2022.

Sorseledörrens dörr- och fönstertillverkning drevs tidigare av Samhall under statlig regi. Fokus under den tiden var att hålla sysselsättningen på en god nivå. Under 2016 blev bolaget uppköpt och drevs i privat regi under några år. Problem med lönsamheten ledde till en rekonstruktion av bolaget under 2018. Sorselestugan, som var en stor kund till Sorseledörren, klev in som ny ägare under 2019 för att säkra tillgången av fönster och dörrar till sina stugor.

– Trots den tuffa starten lyckades vi behålla personalen och satsa på lönsamheten, berättar Robert Gabrielsson en av de tre ägarna till Sorselestugan och Sorseledörren.

Sorseledörren tillhör Woodgroup Lapland där även Sorselestugan, Sorselebryggan och Bastukällan ingår. Sorseledörren har främst sålt dörrar och fönster till återförsäljare inom byggbranschen och stugtillverkare runt om i landet. Från och med augusti 2022 säljer även Sorseledörren sina produkter direkt till privatkunder via en nylanserad webshop.

– Lanseringen av vår nya webshop till privatkunder öppnar en ny försäljningskanal som vi tidigare inte nyttjat. De satsningar som vi nu gör har redan överträffat våra förväntningar. Det finns en stor efterfråga på våra produkter hos privatkunder och vi har redan omsatt över 1 miljon på vår digitala försäljning, väldigt bra med tanke på att vi lanserade vår webshop i augusti, berättar Magnus Norlund.

Med det nya ägarskapet har Sorseledörren blivit ett offensivt företag där nya kundsegment ska erövras med nya förfinade produkter.

– Våra fönster och dörrar passar utmärkt till stugor och fritidshus. Under hösten har vi sett en stor försäljningsökning av våra förrådsdörrar, bastudörrar och slagportar vilket är produkter vi kommer fokusera på ytterligare, berättar Magnus Norlund.

Idag sker tillverkningen av dörrar och fönster manuellt vilket ger oss en flexibilitet att anpassa vår produktion efter våra kunders önskemål.

– Måttbeställda dörrar och fönster till privatpersoner är ett segment vi fokuserat på sedan vår webshop togs i bruk. Via vår hemsida kan kunderna enkelt kontakta oss för att på prisförslag på dörrar eller fönster som kunden själv konfigurerat, säger Magnus Norlund.

– Vi levererar våra produkter till privatkunder i hela landet och många i inlandet väljer att hämta sin beställning direkt vid vår fabrik, avslutar han.