Till innehåll på sidan
Till innehåll på sidan

I Sorsele kommun är arbetslösheten mycket låg. Ja, faktum är att det skriks efter arbetskraft. Arbetsmarknaden i Sorsele kommun består av många olika typer av jobb och karriärmöjligheter, allt ifrån kultur och besöksnäring till träproduktion och handel. 

En kvinna står framför en espressomaskin. Hennes ansikte reflekteras i metallen.

Arbetsmarknaden i kommunen

Näringslivet är en viktig arbetsgivare och många som är bosatta i kommunen har valt att skapa sin egen sysselsättning.

Det finns ett stort engagemang hos Sorseleborna och många har valt att starta eget företag. Bland de största arbetsgivarna i kommunen kan nämnas branscher som träförädling, transport och entreprenad. Inom privat sektor finns flera mindre och större arbetsgivare som också de har behov av kompetens och arbetskraft.

Här finns många små företag med en oerhört stor servicegrad där vi-känslan är stor och alla hjälps åt – tillsammans skapar vi en livskraftig kommun!

Sorsele kommun sysselsätter i dagsläget ungefär 400 personer. Det omfattar allt ifrån projektarbete till barnomsorg och deltidsbrandmän och gör oss till kommunens största arbetsgivare. 

Utbildning och fortbildning

Anledningarna till att vilja utbilda sig kan vara många. Personlig utveckling, nästa steg i karriären, eller ett karriärbyte, för att nämna några.

Utbudet av eftergymnasiala utbildningar på distans blir allt bättre. I Södra Lappland är det också möjligt att gå en decentraliserad sjuksköterskeutbildning mot Umeå Universitet. Att gå en distansutbildning är en flexibel studieform som i vissa fall också innebär att du kan jobba samtidigt som du pluggar.

Vi försöker i möjligaste mån underlätta för dig som vill studera och bo kvar i kommunen, såväl genom att ingå i nätverket Akademi Norr som arbetar för att initiera, samordna och genomföra högre utbildning. Som studerande kan du också använda våra Lärcentratjänster, där du får tillgång till  våra fina lokaler, studieplats, teknisk utrustning samt boka tid för tentamen. 

Som student på annan ort med intresse för att bo och arbeta i Sorsele kommun har du möjlighet att göra verksamhetsförlagd utbildning eller praktik i kommunen. Här erbjuds du fullt möblerat och välutrustat boende som inte överstiger ersättningen för dubbelt boende som du får från universitet eller högskola.